A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 180905 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu
Województwo PODKARPACKIE Powiat lubaczowski Gmina Narol
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Narol 37-610 Narol ul. Rynek 1
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1755
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1755
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1230
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 924
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 306
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 306
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 2
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 8
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 306
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 306
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 296
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:35
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 23
2. KUROWSKA Maria Stanisława 0
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 3
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 1
6. STRZĘPEK Renata 2
7. URUSKI Piotr Marcin 2
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 2
9. KULIG Irena Dorota 0
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 2
Razem35
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 0
2. STEFANOWICZ Witold 0
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 1
4. PAKOSZ Maria 0
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 1
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 1
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 7
2. WARDA Helena 1
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 0
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 11
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 1
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 0
8. KOZDĘBA Daniel Witold 0
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 1
Razem22
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:102
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 39
2. ZAJĄC Alicja Maria 20
3. OŻÓG Stanisław 24
4. PIOTROWICZ Stanisław 7
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 1
6. HRYNKIEWICZ Józefa 1
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 1
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 1
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 4
10. BŁĄDEK Lidia 4
Razem102
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 5
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 1
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 1
10. SMUCZ Robert Dariusz 2
Razem9
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 4
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 7
3. KLOC Tomasz 1
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 0
7. OCHAB Paweł 0
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem12
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 18
2. MAŁEK Damian Maciej 0
3. JADACH Janusz 0
4. KIDA Grzegorz Aleksander 3
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 0
6. WALICKI Lech Karol 1
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 0
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 1
10. KORWIN-MIKKE Anna 8
Razem31
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:60
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 29
2. SKOWROŃSKA Krystyna 8
3. TOMAŃSKI Piotr 2
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 9
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 5
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 2
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 0
8. KMIECIK Adam Jan 0
9. CISZEK Roman Piotr 4
10. PLUTA Mirosław Stanisław 1
Razem60
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 5
2. KASPRZAK Mieczysław 7
3. WOSIK Alicja Barbara 3
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 2
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 2
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 1
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 2
Razem22