A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Bierutów

Bierutów
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 144
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 391
Liczba ważnych kart:1 390
Frekwencja wyborcza:17.08%
Liczba głosów ważnych:1 334
% głosów ważnych:95.97%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 0.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 2 20.00 0.15
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 10.00 0.07
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 30.00 0.22
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 10.00 0.07
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 20.00 0.15
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 10.00 0.07