A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Polkowice

Polkowice
brak 0.69% 0.94% 1.20% 1.45% 1.70% 1.96% 2.21% 2.46% 2.71% 2.97%
danych 0.93% 1.19% 1.44% 1.69% 1.95% 2.20% 2.45% 2.70% 2.96% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 945
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 648
Liczba ważnych kart:4 650
Frekwencja wyborcza:22.19%
Liczba głosów ważnych:4 449
% głosów ważnych:95.68%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 1.15%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 21 41.18 0.47
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 8 15.69 0.18
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 7.84 0.09
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 1.96 0.02
BORODACZ Artur Piotr 3 5.88 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 3.92 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 3.92 0.04
ROK Wiesław Robert 3 5.88 0.07
LUDKOWSKA Maria 6 11.76 0.13
HELCYK Justyna Magdalena 1 1.96 0.02