A  A+ A+

Miasto Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce
brak 15.90% 17.12% 18.33% 19.55% 20.76% 21.98% 23.20% 24.41% 25.63% 26.84%
danych 17.11% 18.32% 19.54% 20.75% 21.97% 23.19% 24.40% 25.62% 26.83% 28.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 979
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 064
Liczba ważnych kart:2 064
Frekwencja wyborcza:15.90%
Liczba głosów ważnych:1 985
% głosów ważnych:96.17%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  98  4.94
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  12  0.60
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  439  22.12
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  472  23.78
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  88  4.43
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  31  1.56
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  89  4.48
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  709  35.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  47  2.37
  Komitety razem 1 985  100