A  A+ A+

Powiat wałbrzyski 

wałbrzyski
brak 15.90% 17.12% 18.33% 19.55% 20.76% 21.98% 23.20% 24.41% 25.63% 26.84%
danych 17.11% 18.32% 19.54% 20.75% 21.97% 23.19% 24.40% 25.62% 26.83% 28.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 704
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 353
Liczba ważnych kart:8 352
Frekwencja wyborcza:17.88%
Liczba głosów ważnych:8 057
% głosów ważnych:96.47%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  308  3.82
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 366  16.95
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  446  5.54
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 141  38.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  156  1.94
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  296  3.67
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 916  23.78
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  329  4.08
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  99  1.23
  Komitety razem 8 057  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Boguszów-Gorce 12 979  2 064  2 064  15.90  1 985  96.17
Jedlina-Zdrój 3 972  715  715  18.00  696  97.34
Szczawno-Zdrój 4 840  1 358  1 358  28.06  1 310  96.47
Czarny Bór 3 859  709  708  18.35  682  96.33
Głuszyca 7 318  1 177  1 177  16.08  1 140  96.86
Mieroszów 5 631  910  910  16.16  883  97.03
Stare Bogaczowice 3 413  650  650  19.04  624  96.00
Walim 4 692  770  770  16.41  737  95.71
Powiat ogółem 46 704  8 353  8 352  17.88  8 057  96.47