A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Ciechocinek

Ciechocinek
brak 0.54% 0.88% 1.22% 1.56% 1.90% 2.24% 2.57% 2.91% 3.25% 3.59%
danych 0.87% 1.21% 1.55% 1.89% 2.23% 2.56% 2.90% 3.24% 3.58% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 019
Liczba ważnych kart:3 019
Frekwencja wyborcza:32.91%
Liczba głosów ważnych:2 942
% głosów ważnych:97.45%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 1.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 17 43.59 0.58
MICHAŁEK Iwona Krystyna 5 12.82 0.17
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 1 2.56 0.03
PROKOPOWICZ Wojciech 3 7.69 0.10
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 2 5.13 0.07
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 4 10.26 0.14
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 1 2.56 0.03
LASKOWSKI Dariusz Jan 1 2.56 0.03
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 1 2.56 0.03
WALKOWIAK Andrzej 4 10.26 0.14