A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Nieszawa

Nieszawa
brak 13.17% 13.95% 14.72% 15.50% 16.27% 17.05% 17.82% 18.60% 19.37% 20.15%
danych 13.94% 14.71% 15.49% 16.26% 17.04% 17.81% 18.59% 19.36% 20.14% 20.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 618
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:381
Liczba ważnych kart:381
Frekwencja wyborcza:23.55%
Liczba głosów ważnych:354
% głosów ważnych:92.91%
Liczba głosów na listy komitetu:58
% 16.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 45 77.59 12.71
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 2 3.45 0.56
POLAK Urszula 2 3.45 0.56
GRZĄDZIEL Krzysztof 7 12.07 1.98
IWICKA Urszula 1 1.72 0.28
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 1 1.72 0.28
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 0 0.00 0.00