A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Inowrocław

Inowrocław
brak 0.93% 1.03% 1.14% 1.24% 1.34% 1.45% 1.55% 1.65% 1.75% 1.86%
danych 1.02% 1.13% 1.23% 1.33% 1.44% 1.54% 1.64% 1.74% 1.85% 1.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 196
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 545
Liczba ważnych kart:14 543
Frekwencja wyborcza:23.39%
Liczba głosów ważnych:13 969
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:193
% 1.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 76 39.38 0.54
MICHAŁEK Iwona Krystyna 33 17.10 0.24
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 17 8.81 0.12
PROKOPOWICZ Wojciech 9 4.66 0.06
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 4 2.07 0.03
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 12 6.22 0.09
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 11 5.70 0.08
LASKOWSKI Dariusz Jan 11 5.70 0.08
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 5 2.59 0.04
WALKOWIAK Andrzej 15 7.77 0.11