A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Inowrocław

Inowrocław
brak 0.63% 0.77% 0.90% 1.04% 1.18% 1.32% 1.45% 1.59% 1.73% 1.86%
danych 0.76% 0.89% 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.85% 2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 196
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 545
Liczba ważnych kart:14 543
Frekwencja wyborcza:23.39%
Liczba głosów ważnych:13 969
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:119
% 0.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 46 38.66 0.33
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 22 18.49 0.16
HRABSKI Piotr Michał 10 8.40 0.07
SZENDEL Weronika 5 4.20 0.04
POŁĄCZAK Wojciech 2 1.68 0.01
BORUCKA Irena 10 8.40 0.07
ANDUŁA Miłosz 1 0.84 0.01
LASKOWSKA Julia 7 5.88 0.05
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 5 4.20 0.04
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 11 9.24 0.08