A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jastków

Jastków
brak 1.02% 1.39% 1.75% 2.12% 2.48% 2.85% 3.22% 3.58% 3.95% 4.31%
danych 1.38% 1.74% 2.11% 2.47% 2.84% 3.21% 3.57% 3.94% 4.30% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 868
Liczba ważnych kart:2 868
Frekwencja wyborcza:27.69%
Liczba głosów ważnych:2 798
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:131
% 4.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 95 72.52 3.40
KURCZUK Grzegorz 12 9.16 0.43
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 5 3.82 0.18
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 7 5.34 0.25
PALONKA Marek Franciszek 2 1.53 0.07
WÓJCIK Dorota Ewa 3 2.29 0.11
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.76 0.04
POPIOŁEK Zofia 4 3.05 0.14
KABACIŃSKI Michał 2 1.53 0.07