A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Jastków

Jastków
brak 0.12% 0.18% 0.24% 0.30% 0.36% 0.42% 0.47% 0.53% 0.59% 0.65%
danych 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64% 0.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 868
Liczba ważnych kart:2 868
Frekwencja wyborcza:27.69%
Liczba głosów ważnych:2 798
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 0.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 7 43.75 0.25
PATYRA Elżbieta Beata 1 6.25 0.04
DZIUDZIK Sławomir Marian 2 12.50 0.07
WÓJCIK Michał Grzegorz 1 6.25 0.04
BANACH Janusz Wojciech 0 0.00 0.00
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 6.25 0.04
DEMCIW Monika 1 6.25 0.04
PIETRAŚ Jacek 1 6.25 0.04
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 2 12.50 0.07
JAKUBCZAK Agnieszka 0 0.00 0.00