A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Puławy

Puławy
brak 0.06% 0.17% 0.27% 0.38% 0.49% 0.60% 0.70% 0.81% 0.92% 1.02%
danych 0.16% 0.26% 0.37% 0.48% 0.59% 0.69% 0.80% 0.91% 1.01% 1.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 347
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 358
Liczba ważnych kart:11 356
Frekwencja wyborcza:28.15%
Liczba głosów ważnych:11 094
% głosów ważnych:97.69%
Liczba głosów na listy komitetu:54
% 0.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 20 37.04 0.18
PATYRA Elżbieta Beata 6 11.11 0.05
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 1.85 0.01
WÓJCIK Michał Grzegorz 4 7.41 0.04
BANACH Janusz Wojciech 1 1.85 0.01
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 4 7.41 0.04
DEMCIW Monika 3 5.56 0.03
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 1.85 0.01
JAKUBCZAK Agnieszka 14 25.93 0.13