A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Puławy

Puławy
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 347
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 358
Liczba ważnych kart:11 356
Frekwencja wyborcza:28.15%
Liczba głosów ważnych:11 094
% głosów ważnych:97.69%
Liczba głosów na listy komitetu:191
% 1.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 119 62.30 1.07
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 16 8.38 0.14
PODSTAWKA Karol 4 2.09 0.04
BUJAŁA Adriana Iwona 3 1.57 0.03
ŚWISZCZ Józef Wojciech 26 13.61 0.23
OKOŃ Olga 4 2.09 0.04
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 6 3.14 0.05
PEŁKA Jarosław 4 2.09 0.04
ROWIŃSKI Wojciech 9 4.71 0.08