A  A+ A+

Miasto Przeworsk

Przeworsk
brak 17.51% 18.16% 18.80% 19.45% 20.10% 20.75% 21.39% 22.04% 22.69% 23.33%
danych 18.15% 18.79% 19.44% 20.09% 20.74% 21.38% 22.03% 22.68% 23.32% 23.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 041
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 128
Liczba ważnych kart:3 127
Frekwencja wyborcza:23.99%
Liczba głosów ważnych:3 032
% głosów ważnych:96.96%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  235  7.75
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  65  2.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  153  5.05
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 423  46.93
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  64  2.11
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  73  2.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  264  8.71
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  560  18.47
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  195  6.43
  Komitety razem 3 032  100