A  A+ A+

Powiat przeworski 

przeworski
brak 17.51% 18.16% 18.80% 19.45% 20.10% 20.75% 21.39% 22.04% 22.69% 23.33%
danych 18.15% 18.79% 19.44% 20.09% 20.74% 21.38% 22.03% 22.68% 23.32% 23.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  225  1.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  501  3.85
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  797  6.12
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 497  11.50
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  307  2.36
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 849  14.21
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 033  46.35
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 602  12.31
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  204  1.57
  Komitety razem 13 015  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  23.98  3 032  96.96
Adamówka 3 364  589  589  17.51  569  96.60
Gać 3 693  714  714  19.33  684  95.80
Jawornik Polski 3 850  793  793  20.60  737  92.94
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  18.40  1 770  94.45
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  21.26  2 447  97.53
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  23.64  1 286  96.47
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  20.14  1 275  96.74
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  21.82  1 215  96.28
Powiat ogółem 63 899  13 521  13 519  21.16  13 015  96.27