A  A+ A+

Gmina Tryńcza

Tryńcza
brak 17.51% 18.16% 18.80% 19.45% 20.10% 20.75% 21.39% 22.04% 22.69% 23.33%
danych 18.15% 18.79% 19.44% 20.09% 20.74% 21.38% 22.03% 22.68% 23.32% 23.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 544
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 318
Liczba ważnych kart:1 318
Frekwencja wyborcza:20.14%
Liczba głosów ważnych:1 275
% głosów ważnych:96.74%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  422  33.10
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  11  0.86
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  27  2.12
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  546  42.82
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.47
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  15  1.18
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  53  4.16
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  99  7.76
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  96  7.53
  Komitety razem 1 275  100