A  A+ A+

Miasto Góra

Góra
brak 12.78% 13.03% 13.29% 13.54% 13.79% 14.05% 14.30% 14.55% 14.80% 15.06%
danych 13.02% 13.28% 13.53% 13.78% 14.04% 14.29% 14.54% 14.79% 15.05% 15.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 419
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 486
Liczba ważnych kart:2 486
Frekwencja wyborcza:15.14%
Liczba głosów ważnych:2 393
% głosów ważnych:96.26%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  101  4.22
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  24  1.00
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  236  9.86
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  659  27.54
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  63  2.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  28  1.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  167  6.98
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  688  28.75
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  427  17.84
  Komitety razem 2 393  100