A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Gdynia

Gdynia
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:193 546
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:69 962
Liczba ważnych kart:69 911
Frekwencja wyborcza:36.15%
Liczba głosów ważnych:68 463
% głosów ważnych:97.93%
Liczba głosów na listy komitetu:719
% 1.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 350 48.68 0.51
BUJANOWICZ Stanisława Helena 104 14.46 0.15
ADAMOWICZ Dariusz 72 10.01 0.11
DOMBROWSKI Bogdan 35 4.87 0.05
SZATKOWSKI Radosław Jan 57 7.93 0.08
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 12 1.67 0.02
KOSEWSKA Danuta Jolanta 35 4.87 0.05
SAHAJDAK Jadwiga 9 1.25 0.01
MIRONOWICZ Mirosław 11 1.53 0.02
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 34 4.73 0.05