A  A+ A+

Gmina Kramsk

Kramsk
brak 12.01% 12.80% 13.58% 14.37% 15.15% 15.94% 16.72% 17.51% 18.29% 19.08%
danych 12.79% 13.57% 14.36% 15.14% 15.93% 16.71% 17.50% 18.28% 19.07% 19.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 283
Liczba ważnych kart:1 283
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:1 224
% głosów ważnych:95.40%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  47  3.84
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.57
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  87  7.11
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  529  43.22
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  52  4.25
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  31  2.53
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  55  4.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  250  20.42
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  166  13.56
  Komitety razem 1 224  100