A  A+ A+

Powiat jaworski 

jaworski
brak 12.29% 13.07% 13.85% 14.64% 15.42% 16.20% 16.98% 17.76% 18.55% 19.33%
danych 13.06% 13.84% 14.63% 15.41% 16.19% 16.97% 17.75% 18.54% 19.32% 20.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 300
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 348
Liczba ważnych kart:7 349
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:7 066
% głosów ważnych:96.15%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  200  2.83
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  911  12.89
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  410  5.80
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 043  28.91
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  149  2.11
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  834  11.80
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 034  28.79
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  374  5.29
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  111  1.57
  Komitety razem 7 066  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Jawor 19 771  3 975  3 976  20.11  3 837  96.50
Bolków 8 814  1 401  1 401  15.90  1 332  95.07
Męcinka 3 931  553  553  14.07  540  97.65
Mściwojów 3 295  572  572  17.36  544  95.10
Paszowice 3 227  446  446  13.82  429  96.19
Wądroże Wielkie 3 262  401  401  12.29  384  95.76
Powiat ogółem 42 300  7 348  7 349  17.37  7 066  96.15