A  A+ A+

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 13.53% 14.45% 15.37% 16.30% 17.22% 18.14% 19.06% 19.98% 20.91% 21.83%
danych 14.44% 15.36% 16.29% 17.21% 18.13% 19.05% 19.97% 20.90% 21.82% 22.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  116  1.79
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  403  6.22
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  23  0.36
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  301  4.65
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  23  0.36
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 291  19.94
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  260  4.01
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  871  13.45
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 945  45.48
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  42  0.65
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  138  2.13
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  63  0.97
  Komitety razem 6 476  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dalików 3 110  641  641  20.61  611  95.32
Pęczniew 2 978  663  663  22.26  626  94.42
Poddębice 13 052  2 421  2 420  18.54  2 325  96.07
Uniejów 6 035  1 373  1 373  22.75  1 322  96.29
Wartkowice 5 137  695  695  13.53  652  93.81
Zadzim 4 330  983  983  22.70  940  95.63
Powiat ogółem 34 642  6 776  6 775  19.56  6 476  95.59