A  A+ A+

Powiat sieradzki 

sieradzki
brak 13.90% 15.03% 16.17% 17.30% 18.44% 19.57% 20.70% 21.84% 22.97% 24.11%
danych 15.02% 16.16% 17.29% 18.43% 19.56% 20.69% 21.83% 22.96% 24.10% 25.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 051
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 067
Liczba ważnych kart:20 065
Frekwencja wyborcza:20.47%
Liczba głosów ważnych:19 277
% głosów ważnych:96.07%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  413  2.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 787  9.27
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  97  0.50
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 303  6.76
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  97  0.50
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 589  23.81
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  364  1.89
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 043  10.60
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 717  40.03
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  96  0.50
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  507  2.63
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  264  1.37
  Komitety razem 19 277  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Sieradz 36 534  9 222  9 220  25.24  8 905  96.58
Błaszki 12 088  2 170  2 170  17.95  2 093  96.45
Brąszewice 3 524  667  667  18.93  642  96.25
Brzeźnio 5 043  828  828  16.42  788  95.17
Burzenin 4 577  636  636  13.90  607  95.44
Goszczanów 4 490  657  657  14.63  622  94.67
Klonowa 2 387  407  407  17.05  376  92.38
Sieradz 8 145  1 528  1 528  18.76  1 475  96.53
Warta 10 371  1 981  1 981  19.10  1 891  95.46
Wróblew 4 982  829  829  16.64  789  95.17
Złoczew 5 910  1 142  1 142  19.32  1 089  95.36
Powiat ogółem 98 051  20 067  20 065  20.46  19 277  96.07