A  A+ A+

Powiat chrzanowski 

chrzanowski
brak 19.97% 20.39% 20.81% 21.23% 21.65% 22.08% 22.50% 22.92% 23.34% 23.76%
danych 20.38% 20.80% 21.22% 21.64% 22.07% 22.49% 22.91% 23.33% 23.75% 24.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:103 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 141
Liczba ważnych kart:23 133
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:22 279
% głosów ważnych:96.31%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1 231  5.53
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 270  10.19
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  133  0.60
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 860  8.35
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  7 017  31.50
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 166  5.23
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  547  2.46
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 491  29.14
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 269  5.70
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  295  1.32
  Komitety razem 22 279  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Alwernia 10 372  2 101  2 101  20.26  2 009  95.62
Babice 7 366  1 471  1 471  19.97  1 399  95.11
Chrzanów 39 232  9 489  9 485  24.18  9 184  96.83
Libiąż 18 374  3 817  3 817  20.77  3 648  95.57
Trzebinia 28 189  6 263  6 259  22.20  6 039  96.49
Powiat ogółem 103 533  23 141  23 133  22.34  22 279  96.31