A  A+ A+

Powiat limanowski 

limanowski
brak 18.41% 20.23% 22.04% 23.86% 25.67% 27.49% 29.30% 31.12% 32.93% 34.75%
danych 20.22% 22.03% 23.85% 25.66% 27.48% 29.29% 31.11% 32.92% 34.74% 36.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  216  0.88
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  492  2.00
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  73  0.30
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 550  6.30
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 314  9.41
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  4 603  18.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 412  5.74
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  10 574  42.99
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  3 060  12.44
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  300  1.22
  Komitety razem 24 594  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Limanowa 12 032  3 691  3 691  30.68  3 571  96.75
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  26.99  1 588  96.24
Dobra 7 588  1 767  1 766  23.27  1 678  95.02
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  24.30  1 495  94.74
Kamienica 5 842  1 152  1 152  19.72  1 094  94.97
Laskowa 5 840  2 000  2 000  34.25  1 940  97.00
Limanowa 18 449  4 902  4 902  26.57  4 699  95.86
Łukowica 7 272  2 051  2 049  28.18  1 941  94.73
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  22.97  2 837  95.11
Niedźwiedź 5 328  981  981  18.41  950  96.84
Słopnice 4 516  1 114  1 114  24.67  1 062  95.33
Tymbark 4 932  1 803  1 803  36.56  1 739  96.45
Powiat ogółem 97 390  25 676  25 669  26.36  24 594  95.81