A  A+ A+

Powiat myślenicki 

myślenicki
brak 18.10% 19.24% 20.39% 21.53% 22.68% 23.82% 24.96% 26.11% 27.25% 28.40%
danych 19.23% 20.38% 21.52% 22.67% 23.81% 24.95% 26.10% 27.24% 28.39% 29.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 032
Liczba ważnych kart:24 022
Frekwencja wyborcza:25.06%
Liczba głosów ważnych:23 184
% głosów ważnych:96.51%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  325  1.40
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  736  3.17
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  108  0.47
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  2 039  8.79
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 867  20.99
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 699  7.33
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  694  2.99
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  9 933  42.84
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  2 561  11.05
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  222  0.96
  Komitety razem 23 184  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dobczyce 11 613  2 812  2 811  24.21  2 742  97.55
Lubień 7 479  1 925  1 922  25.70  1 856  96.57
Myślenice 33 646  9 394  9 391  27.91  9 127  97.19
Pcim 8 362  2 471  2 470  29.54  2 361  95.59
Raciechowice 4 951  896  896  18.10  846  94.42
Siepraw 6 511  1 526  1 526  23.44  1 480  96.99
Sułkowice 11 247  2 218  2 217  19.71  2 099  94.68
Tokarnia 6 536  1 650  1 650  25.24  1 576  95.52
Wiśniowa 5 537  1 140  1 139  20.57  1 097  96.31
Powiat ogółem 95 882  24 032  24 022  25.05  23 184  96.51