A  A+ A+

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 16.09% 17.09% 18.09% 19.10% 20.10% 21.10% 22.10% 23.10% 24.11% 25.11%
danych 17.08% 18.08% 19.09% 20.09% 21.09% 22.09% 23.09% 24.10% 25.10% 26.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  863  3.26
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 556  5.87
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  131  0.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 844  6.96
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  6 576  24.80
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 474  5.56
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 208  4.56
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  10 044  37.88
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  2 329  8.78
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  488  1.84
  Komitety razem 26 513  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Andrychów 35 025  9 145  9 144  26.11  8 845  96.73
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  16.09  1 221  95.76
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  20.04  3 035  96.38
Lanckorona 4 700  809  809  17.21  778  96.17
Mucharz 3 158  708  708  22.42  671  94.77
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  18.28  1 379  93.75
Stryszów 5 396  933  933  17.29  878  94.11
Tomice 5 962  1 083  1 082  18.15  1 034  95.56
Wadowice 30 632  6 910  6 907  22.55  6 691  96.87
Wieprz 9 336  2 053  2 053  21.99  1 981  96.49
Powiat ogółem 125 894  27 537  27 531  21.87  26 513  96.30