A  A+ A+

Powiat wielicki 

wielicki
brak 21.46% 22.13% 22.81% 23.48% 24.16% 24.83% 25.50% 26.18% 26.85% 27.53%
danych 22.12% 22.80% 23.47% 24.15% 24.82% 25.49% 26.17% 26.84% 27.52% 28.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  526  2.30
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  818  3.58
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  102  0.45
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  2 208  9.66
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  6 539  28.61
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  2 109  9.23
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 100  4.81
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 041  30.80
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  2 155  9.43
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  260  1.14
  Komitety razem 22 858  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Biskupice 7 368  1 860  1 859  25.23  1 790  96.29
Gdów 13 416  2 879  2 879  21.46  2 781  96.60
Kłaj 8 274  1 905  1 904  23.01  1 844  96.85
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  25.34  4 848  96.77
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  28.20  11 595  97.08
Powiat ogółem 91 183  23 603  23 596  25.88  22 858  96.87