A  A+ A+

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  0.00
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  0.00
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  0.00
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  0.00
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  0.00
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  0.00
Stary Dzików 3 668  661  661  641  0.00
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  0.00
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne