A  A+ A+

Powiat będziński 

będziński
brak 16.70% 17.30% 17.91% 18.51% 19.12% 19.72% 20.32% 20.93% 21.53% 22.14%
danych 17.29% 17.90% 18.50% 19.11% 19.71% 20.31% 20.92% 21.52% 22.13% 22.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:123 730
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 019
Liczba ważnych kart:27 016
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:26 071
% głosów ważnych:96.50%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1 179  4.52
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  4 959  19.02
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  122  0.47
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  2 465  9.45
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  189  0.72
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 779  37.51
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  498  1.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  436  1.67
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 439  20.86
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  720  2.76
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  285  1.09
  Komitety razem 26 071  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Będzin 46 588  10 596  10 595  22.74  10 244  96.69
Czeladź 27 166  5 943  5 942  21.87  5 774  97.17
Wojkowice 8 530  1 850  1 849  21.68  1 741  94.16
Bobrowniki 9 781  2 185  2 185  22.34  2 113  96.70
Mierzęcice 6 127  1 023  1 023  16.70  978  95.60
Psary 9 625  2 048  2 048  21.28  1 971  96.24
Siewierz 10 161  2 103  2 103  20.70  2 024  96.24
Sławków 5 752  1 271  1 271  22.10  1 226  96.46
Powiat ogółem 123 730  27 019  27 016  21.83  26 071  96.50