A  A+ A+

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 14.25% 14.83% 15.41% 15.98% 16.56% 17.14% 17.72% 18.30% 18.87% 19.45%
danych 14.82% 15.40% 15.97% 16.55% 17.13% 17.71% 18.29% 18.86% 19.44% 20.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  305  2.48
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 275  10.36
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  51  0.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  771  6.26
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 926  15.65
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  378  3.07
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 372  19.27
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 160  33.80
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  843  6.85
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  227  1.84
  Komitety razem 12 308  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Imielno 3 653  567  567  15.52  540  95.24
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  20.03  4 551  96.22
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  18.97  1 697  95.18
Nagłowice 4 177  618  618  14.80  584  94.50
Oksa 3 854  635  635  16.48  600  94.49
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  18.42  1 870  95.41
Słupia 3 558  507  507  14.25  461  90.93
Sobków 6 867  1 146  1 146  16.69  1 093  95.38
Wodzisław 6 142  948  948  15.43  912  96.20
Powiat ogółem 71 898  12 895  12 894  17.93  12 308  95.46