A  A+ A+

Powiat chodzieski 

chodzieski
brak 16.86% 17.59% 18.32% 19.05% 19.78% 20.51% 21.23% 21.96% 22.69% 23.42%
danych 17.58% 18.31% 19.04% 19.77% 20.50% 21.22% 21.95% 22.68% 23.41% 24.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 681
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 881
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:7 456
% głosów ważnych:94.61%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  496  6.65
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 089  14.61
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  463  6.21
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 652  35.57
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  195  2.62
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  732  9.82
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 503  20.16
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  238  3.19
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  88  1.18
  Komitety razem 7 456  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chodzież 15 767  3 807  3 807  24.15  3 621  95.11
Budzyń 6 618  1 116  1 116  16.86  1 057  94.71
Chodzież 4 541  863  863  19.00  814  94.32
Margonin 4 906  1 099  1 099  22.40  1 044  95.00
Szamocin 5 849  996  996  17.03  920  92.37
Powiat ogółem 37 681  7 881  7 881  20.92  7 456  94.61