A  A+ A+

Powiat jarociński 

jarociński
brak 15.13% 15.91% 16.69% 17.47% 18.25% 19.03% 19.81% 20.59% 21.37% 22.15%
danych 15.90% 16.68% 17.46% 18.24% 19.02% 19.80% 20.58% 21.36% 22.14% 22.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 891
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 539
Liczba ważnych kart:11 536
Frekwencja wyborcza:20.28%
Liczba głosów ważnych:10 719
% głosów ważnych:92.92%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  797  7.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 204  11.23
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  733  6.84
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 472  23.06
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  253  2.36
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 716  16.01
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 982  27.82
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  430  4.01
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  132  1.23
  Komitety razem 10 719  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Jaraczewo 6 588  1 090  1 090  16.55  997  91.47
Jarocin 36 290  8 324  8 322  22.93  7 734  92.93
Kotlin 5 736  868  868  15.13  814  93.78
Żerków 8 277  1 257  1 256  15.17  1 174  93.47
Powiat ogółem 56 891  11 539  11 536  20.28  10 719  92.92