A  A+ A+

Województwo podkarpackie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 721 1 721 1 697 757 305 716 18.01
PODKARPACKIE
brak 13.84% 14.68% 15.53% 16.37% 17.22% 18.06% 18.90% 19.75% 20.59% 21.44%
danych 14.67% 15.52% 16.36% 17.21% 18.05% 18.89% 19.74% 20.58% 21.43% 22.28%