A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Czernica

Czernica
brak 2.33% 2.47% 2.62% 2.76% 2.90% 3.05% 3.19% 3.33% 3.47% 3.62%
danych 2.46% 2.61% 2.75% 2.89% 3.04% 3.18% 3.32% 3.46% 3.61% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 521
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 008
Liczba ważnych kart:3 007
Frekwencja wyborcza:31.59%
Liczba głosów ważnych:2 943
% głosów ważnych:97.87%
Liczba głosów na listy komitetu:89
% 3.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 33 37.08 1.12
KUBICA Anna Maria 25 28.09 0.85
NOWAK Bogusław Jerzy 3 3.37 0.10
GÓRNIAK Judyta 3 3.37 0.10
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 2.25 0.07
NOWACKA Agata Łucja 10 11.24 0.34
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 2.25 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 1.12 0.03
TABISZ Jacek 6 6.74 0.20
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 4 4.49 0.14