A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Gdańsk

Gdańsk
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:357 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:128 413
Liczba ważnych kart:128 290
Frekwencja wyborcza:35.94%
Liczba głosów ważnych:125 884
% głosów ważnych:98.12%
Liczba głosów na listy komitetu:1 455
% 1.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 777 53.40 0.62
BUJANOWICZ Stanisława Helena 107 7.35 0.08
ADAMOWICZ Dariusz 178 12.23 0.14
DOMBROWSKI Bogdan 111 7.63 0.09
SZATKOWSKI Radosław Jan 53 3.64 0.04
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 14 0.96 0.01
KOSEWSKA Danuta Jolanta 67 4.60 0.05
SAHAJDAK Jadwiga 24 1.65 0.02
MIRONOWICZ Mirosław 36 2.47 0.03
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 88 6.05 0.07