A  A+ A+

Powiat kutnowski 

kutnowski
brak 14.30% 15.08% 15.86% 16.63% 17.41% 18.19% 18.97% 19.75% 20.52% 21.30%
danych 15.07% 15.85% 16.62% 17.40% 18.18% 18.96% 19.74% 20.51% 21.29% 22.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:83 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 569
Liczba ważnych kart:15 566
Frekwencja wyborcza:18.69%
Liczba głosów ważnych:14 923
% głosów ważnych:95.87%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  282  1.89
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 242  8.32
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  95  0.64
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  838  5.62
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  62  0.42
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 567  23.90
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  221  1.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  958  6.42
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 996  40.18
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  36  0.24
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 420  9.52
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  206  1.38
  Komitety razem 14 923  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kutno 38 110  8 417  8 415  22.08  8 141  96.74
Bedlno 4 781  719  719  15.04  682  94.85
Dąbrowice 1 640  312  312  19.02  291  93.27
Krośniewice 7 174  1 026  1 026  14.30  967  94.25
Krzyżanów 3 586  625  625  17.43  597  95.52
Kutno 7 044  1 287  1 287  18.27  1 232  95.73
Łanięta 1 948  296  296  15.20  275  92.91
Nowe Ostrowy 3 004  430  430  14.31  398  92.56
Oporów 2 222  334  334  15.03  321  96.11
Strzelce 3 315  579  579  17.47  560  96.72
Żychlin 10 462  1 544  1 543  14.75  1 459  94.56
Powiat ogółem 83 286  15 569  15 566  18.69  14 923  95.87