A  A+ A+

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 18.63% 19.26% 19.89% 20.52% 21.15% 21.78% 22.40% 23.03% 23.66% 24.29%
danych 19.25% 19.88% 20.51% 21.14% 21.77% 22.39% 23.02% 23.65% 24.28% 24.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  763  3.59
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 358  6.39
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  104  0.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 080  5.08
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  86  0.40
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 926  23.16
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  409  1.92
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 008  9.44
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  9 842  46.28
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  106  0.50
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  397  1.87
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  188  0.88
  Komitety razem 21 267  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  23.90  12 119  97.23
Będków 2 813  536  536  19.05  504  94.03
Budziszewice 1 802  447  447  24.81  425  95.08
Czerniewice 4 201  877  877  20.88  837  95.44
Inowłódz 3 266  777  777  23.79  754  97.04
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  21.32  1 128  95.59
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  22.06  1 073  96.23
Rzeczyca 3 956  737  737  18.63  711  96.47
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  22.69  1 875  97.15
Ujazd 6 427  1 241  1 241  19.31  1 201  96.78
Żelechlinek 2 713  676  676  24.92  640  94.67
Powiat ogółem 96 429  21 982  21 980  22.79  21 267  96.76