A  A+ A+

Powiat bocheński 

bocheński
brak 20.38% 21.89% 23.41% 24.92% 26.44% 27.95% 29.46% 30.98% 32.49% 34.01%
danych 21.88% 23.40% 24.91% 26.43% 27.94% 29.45% 30.97% 32.48% 34.00% 35.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  310  1.62
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  768  4.00
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  81  0.42
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 575  8.21
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 224  16.80
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 387  7.23
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 123  5.85
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  8 298  43.23
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  2 178  11.35
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  251  1.31
  Komitety razem 19 195  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bochnia 23 694  6 444  6 438  27.17  6 235  96.85
Bochnia 15 167  3 091  3 091  20.38  2 979  96.38
Drwinia 5 175  1 071  1 071  20.70  1 017  94.96
Lipnica Murowana 4 376  973  972  22.21  924  95.06
Łapanów 6 045  1 286  1 285  21.26  1 212  94.32
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  24.62  2 507  95.00
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  22.77  1 914  97.21
Trzciana 4 157  1 024  1 024  24.63  997  97.36
Żegocina 4 065  1 444  1 444  35.52  1 410  97.65
Powiat ogółem 82 048  19 942  19 933  24.29  19 195  96.30