A  A+ A+

Powiat ostrołęcki 

ostrołęcki
brak 12.49% 13.26% 14.04% 14.81% 15.58% 16.36% 17.13% 17.90% 18.67% 19.45%
danych 13.25% 14.03% 14.80% 15.57% 16.35% 17.12% 17.89% 18.66% 19.44% 20.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 473
Liczba ważnych kart:11 472
Frekwencja wyborcza:16.40%
Liczba głosów ważnych:11 061
% głosów ważnych:96.42%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  188  1.70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  300  2.71
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  778  7.03
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 361  12.30
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  253  2.29
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 592  23.43
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  5 040  45.57
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  383  3.46
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  166  1.50
  Komitety razem 11 061  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Baranowo 5 405  792  792  14.65  761  96.09
Czarnia 2 037  337  337  16.54  321  95.25
Czerwin 4 185  733  733  17.51  711  97.00
Goworowo 6 976  894  894  12.82  854  95.53
Kadzidło 8 847  1 396  1 396  15.78  1 342  96.13
Lelis 7 017  1 257  1 257  17.91  1 221  97.14
Łyse 6 587  823  823  12.49  793  96.35
Myszyniec 8 299  1 306  1 306  15.74  1 256  96.17
Olszewo-Borki 8 002  1 463  1 463  18.28  1 423  97.27
Rzekuń 8 607  1 741  1 740  20.22  1 669  95.92
Troszyn 4 000  731  731  18.28  710  97.13
Powiat ogółem 69 962  11 473  11 472  16.40  11 061  96.42