A  A+ A+

Powiat siemiatycki 

siemiatycki
brak 12.56% 13.49% 14.42% 15.34% 16.27% 17.20% 18.13% 19.06% 19.98% 20.91%
danych 13.48% 14.41% 15.33% 16.26% 17.19% 18.12% 19.05% 19.97% 20.90% 21.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  120  1.69
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  905  12.74
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  21  0.30
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  380  5.35
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 277  17.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  136  1.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  797  11.22
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 139  44.19
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  33  0.46
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  176  2.48
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  120  1.69
  Komitety razem 7 104  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  20.47  2 460  97.39
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  21.18  1 133  96.59
Dziadkowice 2 463  451  450  18.27  434  96.44
Grodzisk 3 636  794  794  21.84  764  96.22
Mielnik 2 291  391  391  17.07  376  96.16
Milejczyce 1 746  302  302  17.30  292  96.69
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  12.56  447  97.17
Perlejewo 2 517  528  528  20.98  521  98.67
Siemiatycze 5 146  691  691  13.43  677  97.97
Powiat ogółem 39 342  7 317  7 315  18.59  7 104  97.12