A  A+ A+

Powiat raciborski 

raciborski
brak 12.97% 13.88% 14.78% 15.69% 16.60% 17.51% 18.41% 19.32% 20.23% 21.13%
danych 13.87% 14.77% 15.68% 16.59% 17.50% 18.40% 19.31% 20.22% 21.12% 22.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  486  3.07
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 011  6.39
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  59  0.37
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 491  9.42
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  72  0.46
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  7 213  45.59
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  692  4.37
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  235  1.49
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 769  23.82
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  653  4.13
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  139  0.88
  Komitety razem 15 820  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Racibórz 44 727  9 862  9 856  22.04  9 546  96.85
Kornowac 3 977  787  787  19.79  767  97.46
Krzanowice 4 795  632  632  13.18  607  96.04
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  14.12  1 253  96.24
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  15.11  1 401  96.62
Nędza 5 908  1 004  1 004  16.99  971  96.71
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  13.22  731  98.65
Rudnik 4 256  552  552  12.97  544  98.55
Powiat ogółem 88 087  16 330  16 324  18.53  15 820  96.91