A  A+ A+

Województwo świętokrzyskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
918 918 1 033 351 157 506 15.24
ŚWIĘTOKRZYSKIE
brak 12.63% 13.52% 14.41% 15.30% 16.19% 17.08% 17.97% 18.86% 19.75% 20.64%
danych 13.51% 14.40% 15.29% 16.18% 17.07% 17.96% 18.85% 19.74% 20.63% 21.53%