A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Gdańsk

Gdańsk
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:357 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:128 413
Liczba ważnych kart:128 290
Frekwencja wyborcza:35.94%
Liczba głosów ważnych:125 884
% głosów ważnych:98.12%
Liczba głosów na listy komitetu:465
% 0.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 166 35.70 0.13
RZEPKA Szymon Stanisław 68 14.62 0.05
MIETKOWSKI Karol 32 6.88 0.03
WESOŁA Joanna Małgorzata 138 29.68 0.11
ALTMANN Paula 61 13.12 0.05