A  A+ A+

Powiat aleksandrowski 

aleksandrowski
brak 14.38% 16.23% 18.09% 19.94% 21.79% 23.65% 25.50% 27.35% 29.20% 31.06%
danych 16.22% 18.08% 19.93% 21.78% 23.64% 25.49% 27.34% 29.19% 31.05% 32.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 113
Liczba ważnych kart:9 111
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:8 734
% głosów ważnych:95.86%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  375  4.29
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 366  15.64
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  494  5.66
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 432  27.85
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  143  1.64
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  922  10.56
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 648  30.32
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  245  2.81
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  109  1.25
  Komitety razem 8 734  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Aleksandrów Kujawski 9 977  1 915  1 914  19.18  1 845  96.39
Ciechocinek 9 174  3 019  3 019  32.91  2 942  97.45
Nieszawa 1 618  381  381  23.55  354  92.91
Aleksandrów Kujawski 8 956  1 388  1 387  15.49  1 314  94.74
Bądkowo 3 574  514  514  14.38  482  93.77
Koneck 2 683  386  386  14.39  369  95.60
Raciążek 2 578  498  498  19.32  469  94.18
Waganiec 3 623  531  531  14.66  509  95.86
Zakrzewo 2 930  481  481  16.42  450  93.56
Powiat ogółem 45 113  9 113  9 111  20.20  8 734  95.86