A  A+ A+

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 18.26% 19.08% 19.90% 20.72% 21.54% 22.37% 23.19% 24.01% 24.83% 25.65%
danych 19.07% 19.89% 20.71% 21.53% 22.36% 23.18% 24.00% 24.82% 25.64% 26.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  85  1.64
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  255  4.92
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  25  0.48
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  312  6.02
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  25  0.48
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 070  20.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  80  1.54
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  738  14.23
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 420  46.66
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  0.13
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  114  2.20
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  55  1.06
  Komitety razem 5 186  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  21.34  2 107  97.01
Brzeziny 4 340  916  916  21.11  893  97.49
Dmosin 3 779  690  690  18.26  659  95.51
Jeżów 2 807  743  743  26.47  727  97.85
Rogów 3 889  824  824  21.19  800  97.09
Powiat ogółem 24 994  5 356  5 345  21.39  5 186  97.03