A  A+ A+

Powiat białobrzeski 

białobrzeski
brak 11.99% 12.73% 13.47% 14.21% 14.95% 15.69% 16.43% 17.17% 17.91% 18.65%
danych 12.72% 13.46% 14.20% 14.94% 15.68% 16.42% 17.16% 17.90% 18.64% 19.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 586
Liczba ważnych kart:4 585
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:4 374
% głosów ważnych:95.40%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  68  1.55
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  214  4.89
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  287  6.56
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  729  16.67
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  68  1.55
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  693  15.84
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 153  49.22
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  108  2.47
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  54  1.23
  Komitety razem 4 374  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Białobrzegi 8 511  1 651  1 650  19.39  1 588  96.24
Promna 4 588  847  847  18.46  806  95.16
Radzanów 3 046  590  590  19.37  554  93.90
Stara Błotnica 4 105  566  566  13.79  537  94.88
Stromiec 4 502  540  540  11.99  513  95.00
Wyśmierzyce 2 422  392  392  16.18  376  95.92
Powiat ogółem 27 174  4 586  4 585  16.87  4 374  95.40