A  A+ A+

Powiat słupski 

słupski
brak 10.76% 12.16% 13.57% 14.97% 16.37% 17.78% 19.18% 20.58% 21.98% 23.39%
danych 12.15% 13.56% 14.96% 16.36% 17.77% 19.17% 20.57% 21.97% 23.38% 24.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  568  4.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 198  10.03
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  33  0.28
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  750  6.28
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  71  0.59
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 879  40.86
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  274  2.29
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  738  6.18
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 720  22.78
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  570  4.77
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  139  1.16
  Komitety razem 11 940  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Ustka 13 660  3 387  3 386  24.79  3 261  96.31
Damnica 4 833  553  552  11.42  522  94.57
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  12.85  923  95.95
Główczyce 7 351  944  944  12.84  898  95.13
Kępice 7 324  1 157  1 157  15.80  1 098  94.90
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  15.30  1 242  96.28
Potęgowo 5 510  593  593  10.76  557  93.93
Słupsk 12 277  1 980  1 980  16.13  1 903  96.11
Smołdzino 2 761  370  370  13.40  353  95.41
Ustka 6 261  1 246  1 246  19.90  1 183  94.94
Powiat ogółem 75 893  12 482  12 480  16.44  11 940  95.67