A  A+ A+

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 13.52% 14.35% 15.18% 16.01% 16.84% 17.67% 18.50% 19.33% 20.16% 20.99%
danych 14.34% 15.17% 16.00% 16.83% 17.66% 18.49% 19.32% 20.15% 20.98% 21.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  583  3.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 978  10.53
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  82  0.44
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 961  10.44
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  91  0.48
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 839  25.76
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  437  2.33
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 650  8.78
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 021  32.05
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  856  4.56
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  287  1.53
  Komitety razem 18 785  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Blachownia 10 826  2 061  2 061  19.04  1 987  96.41
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  13.52  445  96.74
Janów 4 921  879  879  17.86  846  96.25
Kamienica Polska 4 646  950  950  20.45  924  97.26
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  16.01  1 748  96.57
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  13.60  1 092  96.04
Konopiska 8 753  1 416  1 416  16.18  1 362  96.19
Kruszyna 3 962  620  620  15.65  596  96.13
Lelów 4 150  803  803  19.35  759  94.52
Mstów 8 607  1 468  1 468  17.06  1 430  97.41
Mykanów 11 788  2 438  2 437  20.67  2 351  96.47
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  18.25  1 125  96.40
Poczesna 10 462  1 915  1 915  18.30  1 833  95.72
Przyrów 3 261  527  527  16.16  508  96.39
Rędziny 8 157  1 343  1 342  16.45  1 296  96.57
Starcza 2 287  499  499  21.82  483  96.79
Powiat ogółem 111 287  19 493  19 491  17.51  18 785  96.38