A  A+ A+

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 11.99% 12.65% 13.32% 13.98% 14.64% 15.31% 15.97% 16.63% 17.29% 17.96%
danych 12.64% 13.31% 13.97% 14.63% 15.30% 15.96% 16.62% 17.28% 17.95% 18.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  299  2.75
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 006  9.26
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  26  0.24
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 204  11.08
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  46  0.42
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 742  25.24
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  227  2.09
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 229  11.31
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 578  32.94
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  390  3.59
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  116  1.07
  Komitety razem 10 863  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  17.81  2 909  96.23
Krzepice 7 768  1 443  1 443  18.58  1 385  95.98
Lipie 5 332  993  993  18.62  950  95.67
Miedźno 6 256  1 072  1 072  17.14  1 028  95.90
Opatów 5 581  785  785  14.07  748  95.29
Panki 4 144  592  592  14.29  579  97.80
Popów 5 040  744  744  14.76  683  91.80
Przystajń 4 872  584  584  11.99  559  95.72
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  14.78  2 022  95.42
Powiat ogółem 70 298  11 354  11 355  16.15  10 863  95.67