A  A+ A+

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 18.21% 18.92% 19.62% 20.33% 21.04% 21.75% 22.45% 23.16% 23.87% 24.57%
danych 18.91% 19.61% 20.32% 21.03% 21.74% 22.44% 23.15% 23.86% 24.56% 25.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  307  2.61
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  613  5.21
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  39  0.33
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  995  8.45
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  42  0.36
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 482  38.06
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  345  2.93
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  105  0.89
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 236  35.97
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  492  4.18
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  121  1.03
  Komitety razem 11 777  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  18.21  5 830  96.86
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  19.30  1 376  97.24
Jejkowice 3 116  691  691  22.18  657  95.08
Lyski 7 734  1 724  1 724  22.29  1 649  95.65
Świerklany 9 237  2 336  2 335  25.28  2 265  97.00
Powiat ogółem 60 479  12 189  12 184  20.15  11 777  96.66